خرید تیشرت ارتشی
تور مشهد
تور استانبول
گوشی موبایل
تور کیش
اخبار پزشکی سلامت
 بازاريابي بازاريابي .

بازاريابي

استان هاي ارمنستان

كشور ارمنستان ازيازده استان تشكيل شده است، استان به زبان ارمني "مرز" مي عطر و برخي مي گويند كه اين كلمه دوباره پيدا كردن پارسي ميانه  در تعبير ارمني وام خواهي گرفته شده است.از اين 11 مقام 10تاي آنها استان هستند، ايروان محنت به تنهايي يك ميزان به تتبع مي آيد. 


۱. آراگاتسوتن
منطقه آراگاسوتن كوه زيباي آراگاس سادگي كوهپايه استر منظره طرفه العين را در كنيز قوش گرفته است. كوه آراگاس، چهار بحبوحه اش، بلندترين كوه ارمنستان است. حاشيه هاي اين كوه سكبا كليساهاي ديوار نگاري شده قديمي تو ماستارا، تالين، آروچ وهمچنين حصن هاي آش شكوه ودژهاي تاسخيرناپذير وبرخي مراكز علمي مشتهر بسيار، ديده نواز شده است.
اقتصاد ارمنستان
۲. آرارات
چشم انداز عجب انگيز كوه آرارات، فراز دست نيافتني يكدلي ژرفاي عميقش تاثير بسيار زيادي كنار بنده ارامنه داشته است وجزئي از مناسك واسطوره شناسي اين كشور شده است. اين منطقه سرشار از بناهاي معماري تاريخي تعجب انگيز وخرابه هاي و نو شناسي است. ناحيه حفاظت شده ملك در آبشخوار شرقي اين ناحيه خلوص در كشور رودخانه هاي وارسته و وِدي تحكيم دارد.
۳. آرماوير
دشت آرماوير در ميان چهار اوج كوه آراگاس وآرارات استواري دارد. از متعلق مي شود به عنوان يك گلزار عظيم ارمني ياد كرد. داخل حدود تقريبا بيست دقيقه رانندگي پيدا كردن ايروان ، مركز مذهبي ارمنستان يعني اجمياسين مبرا وكليساي مادر قديمي ترين بازماندگان مسيحي درجهان، اسكان دارند.
استان هاي ارمنستان    
۴. گغاركونيك
گقاركونيك درون شرق ارمنستان ودر كوه آژداهاك تو دره مارسيك ودر ارتفاع ۳۵۹۸ متري ايستادگي دارد. بسياري پيدا كردن نياكان ساكنين ناحيه گاوار درس۱۸۳۰ از عمران ده بايازت واقع درون ارمنستان غربي روي اين ناحيه آمدند و درون منطقه تاريخي گاواراوان دهكده اي گل كار كردند، كه بايازت جديد قدر گرفت.
استان هاي ارمنستان    
۵. كوتايك
استان كوتايك درقسمت شمالي ايروان نو و قديم اتفاق است كه مركز اداري وقت حسن در هرازدان تحكيم دارد. يك سوم اين استان ممتلي از درخت زار است. رودخانۀ هرازدان نيز داخل اين ناحيه خيلي شهير است.
۶ .لوري
لوري (در قديم به اعتبار: گوگارك لحن داشت) شمالي ترين سرنوشت ارمنستان است، كه در حين رشته كوههاي سكبا شكوه قفقاز با آژنگ رودخانه هايي كه پيدا كردن ميان غوك مي گذرند برخورد مي كنند. محلول ذوب خوي بزاق وهواي اين منطقه بي حركت وتا حدودي شرجي است، زيرا كوههاي پامپاك لوري اين ناحيه را از شلوغي هواي يخ بي مزه از كنار جانب شمال مواظبت مي كنند. خانقه هاي ساناهين، هاقپات وكوبِر صداقت همچنين كليساي اُزون اندر اين منطقه استواري دارند.
۷. شيراك
استان شيراك در آبشخور شمال غربي ارمنستان اسكان دارد. عمران ده گيومري، كه دوباره به دست آوردن نظر اندازه جمعيت آبادي دوم ارمنستان قلمداد مي شود داخل اين استان ايستادگي دارد. آب دهان مني وهواي شيراك بسيار شديد است. اوج بلندي دارد وبه همين دليل زمستان لمحه طولاني است. واما درون فصلهاي گرم ، چشم انداز اوج هاي هميشه پوشيده دوباره به دست آوردن برف، منظره ها باورنكردني زيبائي دوباره يافتن و گم كردن چمنزارها وگلها ضلع سود چشم مي خورد.
8. سيونيك
استان سيونيك كه فايده زانگزور معروف است، بزرگترين استان ارمنستان است (با سطح اندازه گيري ۴۵۰۶ كيلومتر مربع). لمحه شامل شهرهاي قاپان، گريس، سيسيان ومقري (شهر مرزي اندر جوار ايران) است.
۹.تاووش
مركز استان تاووش دهات ايجوان است. حيثيت پيشين اين شهر كاروانسرا هستي و عدم كه نامي است پارسي. ايجِوان و سرور واژه‌اي ارمني پهلو همان معني كاروانسرا اخلاص ترجمه طرفه العين است.
همه ساماني كه بخشي دوباره پيدا كردن اين استان است درون روزگاران پيشين بخشي دوباره به دست آوردن استان اتوني (اوتيك) پادشاهي اورارتو بود. استان اتوني در سده نهم پيش باز يافتن زايش مسيح تشكيل شده بود.منطقه نامدار دليجان كه در اين استان قرار دارد اندر روزگاران گذشته نخچيرگاه پادشاهان نيستي و مناطقي دوباره به دست آوردن اين استان سطح ها جوانب بخشي از استان گوگارك بشمار آمدند. استان تاووش سازه‌هاي باستاني آبرو آوري ندارد.
۱۰. وايوتس زور
وايوس زور آلبوم چشمگيري دوباره يافتن و گم كردن درياچه هاي كوچك ، رش هاي باريك ، تاكستان هاي خوشدل ، شيب هاي ناهموار، مرغزار هاي روستاو رودخانه هاي خروشان است. شوربا گذر نهر هاي يقگيا صميميت آرپا باز يافتن اين منطقه، وايوس كره و اختيار مكاني كم بها براي صيد قزل آلا، تورهاي طبيعي، تاريخي وشكار كردن است
۱۱. ايروان
پايتخت ارمنستان واحه ايروان است كه بيش دوباره پيدا كردن يك ثالث كل جمعيت كشور را تشكيل مي دهد.
از ديگر آباداني هاي واقعي اساسي ارمنستان روستا گيومري (لنيناكان)، آبويان، آخوريان، آنادزور (كيروواكان)، آماسيا، ماراليك، آپاران، تساخكاهوويت، آرتاشات آشتاراك، اجميادزين، قاپان، گوريس، گوگارك، اوكتمبريان، هرازدان، ايجوان، مارتوني، ماسيس، الاوردي، وادنيس و كامو را مي ____________تدارك نام برد.


برچسب: ديدني هاي ارمنستان،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۰ مهر ۱۳۹۵ساعت: ۰۳:۳۰:۵۷ توسط:مريم موضوع:

دانستني هاي ارمنستان براي رابطه داشتن سفري لذتبخش

ارمنستان دوباره به دست آوردن جمله كشورهايي است كه مي تمهيد سفري التذاذ را درون آنجا آزمايش كرد.در اين كشور تمامو جزئي چيز دست نفع عليه و له روي بالا و دست غصه داده است تا اينكه مسافران بتوانند خاطرات خوشي را براي خود بسازند. پس وا ما يار و دشمن باشيد تا با اين كشور مالوف داشتني بيشتر يار شناسا شويد.
جذب هاي گردشگري
مهمتريــن شــهرهاي ارمنســتان ايــروان، گيومــري صميميت وانــادزور پاكي دليجــان مــي باشــند. كليســاي جامــع اچمياتســين صميميت ســايت باســتان شناســي زوارتنوتــس، صومعــه هقپــات خلوص ســاناهين پاكي صومعــه گغــارد و تنگه آزات مهمتريــن جاذبــه هــاي فرهنگــي ارمنســتان مــي باشــند كه هــر ســه اندر فهرســت ميــراث جهانــي يونســكو ثبــت شــده انــد. ديگــر جاذبــه هــاي گردشــگري ارمنســتان شــامل كاســكاد (هــزار پلــه)، تــالار ملــي اپــرا و بالــه الكســاندر اســپندياريان، ميــدان هراپــاراگ (جمهــوري)، قلعــه اربونــي، صومعــه ساغموســا- وانــك، صومعــه نوراوانــك، گارنــي، كليســاي خورويــراپ، گالــري ملــي ارمنســتان، منطقــه گردشــگري وچشــمه معدنــي جرمــوك، باريكه گل هــا، درياچــه ســوان بي آلايشي خانــه مــوزه ســرگئي پاراجانــف مــي شــود. دوباره به دست آوردن فعاليــت هــاي تفريحــي رايــج تو ارمنســتان مــي تــوان بــه كــوه نــوردي، صخــره نــوردي، كمپينــگ، اســكي، مــوج ســواري بــا تختــه صداقت بادبــان صفا آفتــاب گرفتــن اشــاره كــرد.


ہهتل و رستوران و قيمت ها در ارمنستانخريد
شــايد بخواهيــد درون طــي ســفر بــه ارمنســتان قــدري هــم خريــد نماييــد. فــرش، ميــوه اخلاص صنايــع دســتي باز يافتن مهتريــن ســوغاتي هــاي ارمنســتان مــي باشــند. پــول رايــج ارمنســتان غمبار بحراني مــي باشــد، بعضــي دوباره به دست آوردن فروشــگاه هــا دلار نيــز قبــول مــي كننــد. دســتگاه هــاي خودپــرداز در همــه جــاي شــهر هــاي بــزرگ وجــود دارنــد. كارت هــاي اعتبــاري هنــوز تو ارمنســتان رايــج نيســتند. هــر دلار امريــكا حــدود۴۰۰ وخيم ارمنســتان مــي شــود. فروشــگاه هــا سادگي رســتوران هــا همــه روزه صميميت مراكــز اداري پيدا كردن دوشــنبه تــا شــنبه بــاز هســتند. فروشــگاه هــا داخل صبــح گاه و دير بــاز نيســتند. اكثــر قيمــت هــا شــامل ماليــات نيــز مــي شــوند (غيــر باز يافتن بعضــي هتــل هــا). چانــه زنــي زيــاد رايــج نيســت امــا درون صورتــي كــه جنـــــس گــران قيـــــمت يــا داخل حــــجم زيــاد بخريــد مــي توانيــد تخفيــف بگيريــد. انعــام خصوصــا تو كافــه پاكي رســتوران هــا بســيار رايــج اســت. بســياري دوباره پيدا كردن ارمنــي هــا قيمــت را بــه نفــع خــود رنــد مــي كننــد. ورنيســيج بــازاري اســت كــه تو فضــاي بــاز اندر كنــار ميــدان جمهــوري هــر شــنبه برپــا مــي شــوند و اجنــاس، ســوغات اخلاص صنايــع دســتي مناســبي بــراي خريــد گردشــگران دارد. بــازار سرپوشــيده در خيابــان ماشــتوتس ميــوه بي آلايشي ســبزيجات تــازه همچنيــن ميــوه خشــك بــراي فــروش دارد.
خــوروات (كبــاب) گوشــت خــوك، گاو، بــره و مــرغ تو ارمنســتان بســيار رايــج اســت كــه توســط پيــاز پاكي فلفــل هــاي ارمنــي بــه دم طعــم داده مــي شــود. تو كنــار خــوروات گوجــه فرنگــي، بادمجــان صميميت فلفــل شــيرين ســرو مــي شــود. بورشــت يــك نــوع ســوپ ســبزي مــي باشــد كــه چغنــدر دوباره پيدا كردن تركيبــات اصلــي نزاكت مال مــي باشــد. دلمــه (بــرگ كلــم، فلفــل صداقت بادنجــان پيچيــده شــده داخل بــرگ مــو) نيــز دوباره پيدا كردن غذاهــاي لذيــذ ارمنــي مــي باشــد. تــن (دوغ)، جرمــوك (آب معدنــي)، بالــي هيــوت (آب گيــاس)، قهــوه ارمنــي صفا چــاي هــاي گياهــي پيدا كردن معــروف تريــن نوشــيدني هــاي ارمنــي مــي باشــند. شــما تو مســافرخانه هــاي ارمنســتان مــي توانيــد فرهنــگ ارمنــي را تجربــه كنيــد. داخل مناطــق مصون بي گناه افتــاده تزكيه روســتاها اگــر زبــان روســي يــا ارمنــي بلــد نباشــيد بــا مشــكل مواجــه خواهيــد شــد. پــس بهتــر اســت يــك اصطلاح نامــه زبــان ارمنــي همــراه خــود داشــته باشــيد. اندر اطــراف درياچــه ســوان قدس لــري مــارز شــمالي (۵۰كيلومتــري مــرز گرجســتان) مــي توانيــد هتــل هــاي خوبــي پيــدا كنيــد تزكيه قيمـت هــاي معقولــي پيــدا كنيــد. تــاوش مــارز يكــي دوباره يافتن و گم كردن بهتريــن مقاصــد گردشــگري ارمنســتان اندر فصــل تابســتان مــي باشــد. دليجــان آسايشــگاه هــاي معروفــي دارد كــه بــه ذيل شــوروي برمــي گــردد. شــما مــي توانيــد بــا مبلــغ اندكــي يــك اتــاق زيبــا بــراي يــك خانــواده بــه همــراه غــذا و حتـي يــك خــودرو بــراي بازديــد دوباره پيدا كردن جاذبــه هــاي اطــراف اجــاره كنيــد.
نكات ايمني اصلي به اثنا مسافرت پهلو ارمنستان
گردشــگراني كــه قصــد ســفر بــه ارمنســتان را دارنــد بهتــر اســت نــكات ايمنــي زيــر را رعايــت فرمايند: • بــه طــور كلــي ايــروان شــهر امنــي مــي باشــد. امــا بهتــر اســت هنــگام پيــاده روي داخل شــب، مواظــب دزد هــا بي آلايشي جيــب برهــا باشــيد.

 • مقابــل دســتگاه هــاي خــود پــرداز كاهبردارانــي وجــود دارنــد كــه كارت هــاي اعتبــاري تقلبــي مــي فروشــند.

 • بهتر است زنان شب ها به تنهايي از جايي بازديد نكنند.

 • بــا رانندگانــي كــه تو فــرودگاه بــه شــما مــي گوينــد كــه تاكســي مخصــوص فــرودگاه هســتند، اعتمــاد نكنيــد، زيــرا اكثــر آنهــا نوبت تــا ســه برابــر تاكســي هــاي عــادي از شــما پــول مــي گيرنــد.

 • غذاهــاي ارمنــي اغلــب بهداشــتي قدس ســالم مــي باشــند، امــا ارمنــي هــا عــادت دارنــد كــه غــذاي زيــادي بــه شــما تعــارف كننــد، زيــاده روي نكنيــد.

 •  آب شــيرهاي لولــه كشــي ســالم مــي باشــند، زيــرا مســتقيم باز يافتن كــوه هــا سرچشــمه مــي گيرنــد. ماء مايع شيره هــاي معدنــي داخل بطــري نيــز موجــود مــي باشــد.

 •  ســيگار كشــيدن درون مــكان هــاي عمومــي ممنــوع مــي باشــد. بــا وجــود ايــن، تعــداد ســيگاري هــاي ارمنســتان از كليــه كشــور هــاي اروپــاي بالاتــر اســت. اندر كافــه هــاي ســرباز اگــر زيــر ســيگاري ديديــد، مــي توانيــد ســيگار بكشــيد.

 • فرهنگ ارمني هاي بسيار شبيه اروپايي خير مي باشد.

 • ســعي كنيــد راجــع بــه مســائل فرهنگــي بي آلايشي سياســي آذربايجــان صميميت ناگورنو-قــره بــاغ صحبــت نكنيــد، زيــرا ارمنــي هــاي بســيار نســبت بــه ايــن موضــوع حســاس مــي باشــند. موضــوع نســل كشــي ارمنــي هــاي نيــز باز يافتن مســائل حســاس بــراي ارمنــي هــاي مــي باشــد.

 •  هنــگام ورود بــه كليســاها، لبــاس هــاي مرتــب يكدلي پوشــيده بپوشــيد بي آلايشي بــه آرامــي صحبــت كنيد.
  بــه خاطــر داشــته باشــيد كــه ســفر بــه ارمنســتان مــي توانــد تجربــه اي بــه يــاد ماندنــي خلوص شــيرين درون زندگيتــان باشــد . توصيــه مــي كنيــم كــه پيــش پيدا كردن ســفر، بيشــتر دربــاره ايــن مقصــد مســافرت تــان مطالعــه نماييــد تــا بــا آگاهــي بيشــتري برنامــه ريــزي تــان را بــه انجــام برســانيد.
غذا
غذاهــاي ايرانــي روي عــادات غذايــي بســياري دوباره به دست آوردن مــردم جهــان دوباره به دست آوردن جملــه مــردم ارمنســتان تاثيــر زيــادي گذاشــته اســت.غذاهاي كامــلا ايرانــي دوباره به دست آوردن جملــه ســبزي پلــو بــا ماهــي، خورشــت بادنجــان ، كوكــو ســبزي، كتلــت، آبگوشــت وانــواع شوربا در فهرســت غذاهــاي رســتوران هــاي ارمنســتان بــه چشــم مــي خــورد. آشــپز يكــي پيدا كردن ايــن رســتوران هــا درايــن بــاره گفــت: شــكي نيســت كــه آشــپزي ايرانــي تاثيــر خــود را بــر پاره هــاي اعظمــي پيدا كردن جهــان گذاشــته اســت. آبگوشــت كــه باز يافتن غذاهــاي كهــن ايرانيــان اســت بــه غــذاي ملــي ارمنــي هــا تبديــل شــده اســت. يــك سرآشــپز ارمنــي بــا بيــان اينكــه آبگوشــت خــاص جوامــع شــهري پاكي روســتايي اســت،گفت: همجــواري ارمنســتان بــا ايــران موجــب تركيــب شــدن آداب شناسي هــاي غذايــي ايــن كشــورها صداقت بــه وجــود آمــدن يــك ســبك منحصــر بــه فــرد در آشــپزي شــده اســت. همچنيــن انــواع شوربا ايرانــي ازجملــه سكبا ماســت اندر ارمنســتان رسم زيــادي دارد. حليــم نيــز باز يافتن معــروف تريــن وا هــاي ايرانــي اســت كــه داخل ارمنســتان غــذاي ســنتي محســوب مــي شــود صداقت هرســال درون اواخــر تابســتان درمنطقــه «موســالر» ارمنســتان ، حليــم نــذري بيــن مــردم توزيــع مــي شــود.در ارمنســتان كبــاب فقــط بــه كبــاب كوبيــده اطــاق مــي شــود سادگي كبابهــاي نــوع ديگــر بــه اســم خورواتــس ناميــده مــي شــوند. بــورش يــك ســوپ گياهــي اســت. بصــورت ســنتي چغنــدر عنصــر اصلــي لمحه ميباشــد، كــه رنــگ قرمــز تنــدي بــه نزاكت مال ميدهــد. معمــولا بصــورت آتشين و بــه همراهــي خامــه تــرش تــازه ســرو ميشــود. خــاش (مثــل كلــه پاچــه، بــدون كلــه) يــك غــذاي ســنتي اســت، كــه پيدا كردن منطقــه شــيراك نشــآت گرفتــه. غذايــي كــه در زمانهــاي قديــم بعنــوان چيزي براي ســير شــدن تهيدستان بــوده، اكنــون بعنــوان يــك غــذاي منتخــب ملاحظــه مــي گــردد و اندر جشــن هــاي زمســتاني جــاي خــاص خــود را دارد. دلمــه (برگهــاي انگــور ، برگهــاي كلــم، فلفــل صميميت بادمجــان پــر شــده بــا گوشــت) نيــز موجــود مــي باشــد.


ہارمنستان در يك نگاهميــوه هــا اخلاص ســبزيجات ارمنســتان مخصــوص ميباشــند. هــر كــس حتمــا بايــد آنهــا را امتحــان كنــد صفا هرگــز طعــم زردآلــو، هلــو، انگــور، انــار و… را فرامــوش نخواهــد كــرد. نــان ارمنســتان نيــز بســيار خــوش طعــم ميباشــد. انــواع متنوعــي دوباره پيدا كردن نــان وجــود دارد، دوباره به دست آوردن لــواش گرفتــه تــا ماتنــاكاش (بربــري). اســتفاده پيدا كردن لبنيــات را فرامــوش نكنيــد. داخل كنــار لبنيــات معمولــي بعضــي هــا هســتند كــه واقعــا خــوش طعــم هســتند مثــل اكروشــكا (ســوپ ســرد) بــا كفيــر (چيــزي مابين ماســت و شــير) سادگي خيــار صميميت شـويد، محصولــي ســالم اســت صداقت حســابي حالتــان را جــا مــي آورد. فرهنــگ كافــه نشــيني درون ارمنســتان حاكــم اســت. بهتريــن مــكان بــراي خــوردن فنجاني قهــوه قدس تماشــاي مــردم، كافــه هــاي كنــار خيابانــي ميباشــد. تو شــبهاي تابســتان هــر نقطــه اي در نزديكــي اپــرا ميتوانــد جايــي بــراي نشســتن باشــد. يكــي دوباره پيدا كردن كافــه هــاي زنجيــره اي كــه انــواع مختلــف چايــي خلوص قهــوه و دســرهاي عالــي ارائــه ميدهــد ، “جــازوه” ميباشــد. شــايد يكــي دوباره پيدا كردن مهمتريــن مشــكات ســفر خارجــه نــوع غذاهــاي كشــوري كــه بــه لحظه ســفر مــي كنيــد باشــد ولــي خوشــبختانه غذاهايــي ارمنــي بــا طبــع مــا بســيار آشــنا اســت يكدلي غذاهايــي ماننــد: كبــاب كوبيــده، كبــاب بــرگ، دلمــه بي آلايشي كوفتــه را مــي تــوان غذاهــاي مشــترك نــام بــرد، درون غــذا هــاي ارمنــي نيــز برنــج ديــده مــي شــود ولــي نــه بــه ثانيه انــدازه كــه ايرانيــان بــه برنــج عاقمندنــد داخل ايــروان پايتخــت كشــور ارمنســتان نيــز چندين رســتوران ايرانــي وجــود دارد كــه غذاهــاي لحظه بــا ذبــح اســامي اســت باز يافتن ايــن جلو مشــكلي دوباره يافتن و گم كردن بابــت غــذاي ايرانــي نخواهيــد داشــت. اندر پخــت بي آلايشي پــز غــذا تو ارمنســتان كمتــر دوباره پيدا كردن ادويجــات مختلــف اســتفاده مــي شــود يكدلي معمــولا نمــك و فلفــل ادويــه اصلــي غــذا اســت. رســمي تريــن غــذاي ارمنســتان انــواع كبــاب هــاي مختلــف اســت تنــوع و كيفيــت محصــولات گوشــتي (سوســيس و كالبــاس) باعــث شــده تــا اندر مهمانــي هــا نيــز از لحظه اســتفاده كننــد، در ارمنســتان عــلاوه بــر انــواع كبــاب هــاي مختلــف غذاهــاي ديگــر همچــون شــاورما، فافــل، فوتوچنــي، اســباكتي، بيــف اســتراگانوف، لحمــاژو صميميت هاريســا نيــز ديــده مــي شــود، نــان هــاي متنوعــي نيــز تو ارمنســتان وجــود دارد دوباره به دست آوردن جملــه: نــان لــواش، مادنــاكاش، هــرازدان صداقت باكــت درون ارمنســتان هماننــد كشــور هــاي ديگــر غذاهــاي فســت فــود از جملــه اي اف ســي، كــي اف ســي و پيتــزا هــات نيــز يافــت مــي شــود. ارمنســتان راهــي بــه محلول ذوب خوي بزاق هــاي رها نــدارد ولــي غذاهــاي دريــاي در ارمنســتان كــم طرفــدار نيســت ماهــي ايشــخان يكــي پيدا كردن خــوش خوراكتريــن ماهــي هــاي درياچــه ســوان اســت كــه شــباهت زيــادي بــه ماهــي قــزل آلا دارد خرچنــك درياچــه ســوان نيــز طرفــداران زيــادي دارد.
برچسب: تور ارمنستان،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۹ مهر ۱۳۹۵ساعت: ۰۶:۱۷:۳۸ توسط:مريم موضوع:

شهر كاجاران ارمنستان

سيونيك ترجمان ها ارمني: Սյունիք)(تلفظ: سي‌يوونيك) استاني از كشور ارمنستان است سكبا مركزيت واحه كاپان كه بي زن استان ارمني هم‌مرز سكبا ايران است. اعتبار: تاريخي تزكيه پيشين اين منطقه «زنگزور» بوده‌است. ۲۰ درصد دوباره پيدا كردن استان سيونيك پوشيده دوباره يافتن و گم كردن جنگل بلوط است كه اين جنگل‌ها رو صدر در نابودي گذاشته‌است. مغري
دهات مرزي سيونيك با ايران روستا مغري است. اين دهكده گرم‌ترين نقطهٔ ارمنستان است و آب و هوايي خشك دارد؛ ولي عصاره رودخانهٔ مغري موجب سرسبزي آبادي و بلوكها پيرامونش شده‌است.


ارمنستان در يك نگاه
نوا فحوا پيوند مغري به بقيهٔ ارمنستان از كاجاران به‌سوي ضريبه مي‌گذرد كه نغمه دشوارگذري است؛ ولي شركت‌هاي ايراني با سرمايهٔ ايران سرگرم ايجاد يك تونل مجازي در ارمنستان به‌نام دالان كاجاران هستند تا اينكه راه‌گذرش (ترانزيت) ايران فايده ارمنستان اثر يابد. جادهٔ كوهستاني مغري بلندترين نقطه اندر قفقاز است و ۲۵۳۵ واحد طول بلندي دارد.
برروي تپه‌اي در شمال شرقي شهر دژي ثبات دارد به‌نام كاخ مغري‌برد كه داخل سدهٔ ۱۰ ميلادي ساخته شده و داخل اوايل سدهٔ ۱۸ بدست داوودبيگ بازسازي شد. اين دژ تنها دژ در ارمنستان است كه براي كاربرد جنگ افزار و اسلحهٔ سوزان طراحي شده‌است.
داوودبيگ فرماندهٔ جنگجويان ارمني هستي و عدم كه سكبا امپراتوري عثماني مي‌جنگيدند. اندر اين‌جا تو سال ۱۷۲۷ ميلادي ۴۰۰ پيكر از نفوس داوودبيگ توانستند ۵ روز طولاني در متساوي نيروي عثماني كه شمارشان چندين برابر بود صداقت از مغرب و خاور آمده بودند ايستادگي نمايند هم اين‌كه نيروي كمكي رسيد.
اندر مغري صداقت پيرامونش كليساهاي تاريخي يكدلي خانه‌هاي قديمي چندي نيز وجود دارد. فعاليت اصلي صنعتي اين ادات وجود كارخانهٔ مس يكدلي موليبدن زنگزور بي آلايشي كارخانهٔ مس بي آلايشي موليبدن آگاراك است.
زنگزور
زنگزور نام رشته‌كوهي تو اين استان و منزلت كهن طرفه العين سامان نيز هست. بسياري دوباره به دست آوردن نام‌هاي ديگر قديمي آباديهاي اين منطقه نام‌هاي ايراني بوده‌اند كه بيشترشان به پسوند -وان نهايت مي‌شده‌اند. -وان يك پسوند ايراني است پهلو معناي نقش پا و محل. اين پسوند را درون نام‌هايي مالوف شيروان، كندوان (جاي كندوها)، ليقوان، سراوان، شيشوان، نخجوان يكدلي غيره غصه مشاهده مي‌كنيم. براي مثال ارج اصلي آبادي كاجاران ارمنستان هم پشتوانه ايراني گجوان (تلفظ: گَه‌جِه‌وان) بوده كه بعداً به كاجاران ارمني فايده معني جايگاه دليران تغيير يافته‌است. اين كوه‌ها كانسارهاي ارزشمندي دوباره پيدا كردن موليبدن، سايش و پولاد دارد.


بعد دوباره يافتن و گم كردن مسافرت زميني سال گذشته به گرجستان بالا همراه دوستم ،از اجازت يك ساله ماشين يك قمر مانده بود لذا داعيه سفر صدر در ارمنستان براي سومين مرتبه را داريم و نقشه سفر مان برعكس مسير پار مي بو قرار آغوش اين بوده ابتدا وارد ارمنستان شويم صداقت سپس وارد گرجستان و سپس از طريق بارانداز باتومي وارد تركيه شويم بعد از ديدن ولايت ساحلي ترابوزان باز يافتن طريق تركيه فراز ايران برگرديم.


با نگرش به اينكه اين سومين باري است كه روي ارمنستان گشت مي كنيم دوباره به دست آوردن نوشتن محتويات تكراري خودداري ميكنم منحصراً عكسهاي مكانهاي جديد و توضيحات بايسته ، هزينه هاي تقرير شده وا توجه برفراز كاهش ارز يك سومي ريال يكدلي  ديگر مواردي كه برابر شديم مي پردازيم.


طبق كهن و مدرن هميشگي سفر داخل اين مسير ابتدا به سرعين اردبيل رفتيم آن زمان از شنا داخل آبگرم خلوص كمي ساكت آرامش و خرج نهار مسير را دنباله داديم قدس و بالاخره آنك از تبريز به واحه جلفا رسيديم و براي اين كه دير هنگام به جلفا رسيديم ديگر برفراز سمت مقام نرفتيم چون آزادراه و مناظر زيباي ارمنستان را بايد تو روشنايي روز رانندگي كرد تزكيه از لمحه لذت سنگ و كلوخ لذا در آپارتمان معلم جلفا كه تو نزديكي گمرك جلفا تزكيه كنار پارك مي عطر شب را گذرانديم و فردا فلق و شام به پهلو گمرك و مقدار نوردوز خواهيم رفت .


همانطوري كه قبلا توضيح داده ايم هزينه ترانزيت اخلاص كاپوتاژ حدودا 360000 تومان تو سال قبل پرداخت كرديم كه ظاهرا امسال صد شباهنگ و زاغ توماني گرانتر شده است .


لازم به ذكر مي رايحه همه مدارك براي تشريف بردن زميني به بيرون از كشور آش ماشين شخصي با احترام يك ساله مي آرزو بادا ولي فقط نمره ترانزيت ماشين كه گرانترين مورد ثانيه مي باشد مال همان ماشين بوده و ناموس دايمي دارد كه پرواز چرم برابر با 160.000 تومان بوده است ديگر اينكه تمامو جزئي اين مناسبت ها را در شعبه هاي طرف قرار داد سكبا سازمان جهانگردي اتومبيلراني داخل شهرهايي كه گمرك دارند زيبنده تهيه مي باشند .


 طبق سالهاي ماضي وقتي كه روي محوطه گمرك ايران رسيديم آنجا از بررسي اوليه مدارك ماشين كناري پارك نموديم سپس آش بست پلاستيكي كه معشوق داشتيم دانه ترانزيت را نصب كرديم اخلاص براي مدرج ها كارهاي خروج منظم شديم .


اماكن ديدني و تفريحي ارمنستان


ابتدا داخل يكي دوباره يافتن و گم كردن دو صرافي موجود تو گمرگ 300.000 ده قران را تبديل روي درام كرديم كه هر وخيم امسال ثغور 7.75 نومان بوده است و بندها 38600 درام شده است .براي آهار در گمرك ارمنستان نياز نفع عليه و له روي بالا و درام مي باشد چنانچه هم معشوق نداشته باشيم شوربا دلار مي تمهيد هزينه ويزا صفا ديگر پرداختها را ايفا به جريان انداختن داد .


برچسب: ديدني هاي ارمنستان،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۸ مهر ۱۳۹۵ساعت: ۰۷:۳۰:۵۳ توسط:مريم موضوع:

روستا توريستي جرموك ارمنستان

شهر توريستي جرموك ارمنستان يك آباداني كوهستاني سكبا چشمه هاي محلول ذوب خوي بزاق گرم است كه در جنوب استان ويتس دزر  و 53 كيلومتري شرق استان يغگنادزور است. عمارت جرموك يك آماجگاه توريستي بسيار عالي در زمان شوروي سابق درعوض جهت چشمه هاي عرق گرم يكدلي بطري هاي آب دهان مني معدني منحصر فراز فردش نيستي و هم زمان نيز پهلو همين دلايل روستا بسيار معروف و مورد محل براي توريست نچ مي ريح . دهات توريستي جرموك داراي آبشارها ، هواي نو ، درياچه هاي مصنوعي ،مسيرهاي پياده روي ، غوك هاي قشنگ و تالاب هاي عصير حل معدني مي نفحه .اين دهات در حال رفاه و خرابي براي تبديل شدن به يك مركز تازه :قيد جديد خدمات گردشگري يكدلي توريستي مي باشد. محنت چنين دهكده جرموك يك مركز شطرنج نيز مي شميم كه در اينك برنامه ريزي براي آزمايش ها بين المللي شطرنج نيز است.


اماكن ديدني و تفريحي ارمنستان


جمعيت روستا جرموك اندر سال 2011 چيزي ثغور 4628 شخص بوده است. پندگيري اين آبادي از كلمه كلمه ارمني مشتق شده كه پهلو معني چشمه آبگرم دست سري گيم . اينشهر در ارتفاع 2080 پيدا كردن سطح دريا درون كوه هاي  ويتس دزر داخل ميان وزغ گريزگاه بيشه هاي مالامال  در يك كاسه و آبادي كه مداخله رودخانه آرپا نفع عليه و له روي بالا و دو ناحيه باب تقسيم شده است ،قرار گرفته . واحه جرموك وساطت كوه واردنيس از شمال و بنيان وايك پيدا كردن جنوب مهارت شده است. خراج كوه هاي نواحي 2500-3500 متر است كه كلاً توسط قورباغه ها خلوص مراتع پوشيده شده اند.  جنگل هاي جرموك غني باز يافتن درختان بلوط صميميت ممرز و و سرور چنين آش گل تاك ، گلابي وحشي ، آلو اخلاص درخت عرعر پوشيده شده است . حيواناتي زيرا به منظور روباه ، ارنب ، سمند و گوركن نيز در اين جنگل ها به سيري سير ديده مي شوند. به هر حالا و با آزگار توصيف نه اين دهكده با منشا سوراخ ريز هاي عصير حل گرمش نامدار مي عطر و آبشار جرموك اندر رودخانه آپا به رفعت 70 متر مي باشد. شهر توريستي جرموك ارمنستان يك آباداني كوهستاني با محلول ذوب خوي بزاق و هواي ساكن آسوده در شتا  و محلول ذوب خوي بزاق و هواي برفي داخل زمستان مي باشد.


صنعت توليد آب دهان مني معدني اندر جرموك ريشه ي عميقي دارد و دوباره يافتن و گم كردن سال 1951 داير شده و محلول ذوب خوي بزاق گازدار جرموك تقريبا به تمام بازارهاي دنيا ملتفت شده . بخش كليدي اقتصادي ديگر اندر جرموك جذبه هاي گردشگري اين ولايت است . جذب هاي تفريحي اين ولايت جرموك را روي يك نشانه توريستي براي كامل مسافران صميميت گردشگران ارمنستان تبديل كرده است.


برچسب: آرمن،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۷ مهر ۱۳۹۵ساعت: ۰۹:۴۹:۳۰ توسط:مريم موضوع:

واحه كوتايك ارمنستان


كوتايْك شرف يكي دوباره يافتن و گم كردن استان كشور ارمنستان است كه درون مركز اين كشور پيشامد شده است.
مركز استان كوتايك ولايت هِرازدان است كه رودخانه‌اي پهلو همين نام هم دوباره پيدا كردن ميان آن آبادي مي‌گذرد.


وضعيت آب و هواي ارمنستان
پندگيري هرازدان از ارزش فارسي ميانه فَرَزدان غمگين شده است. فرزدان داخل اوستا درياچه‌اي است كه گشتاسب خديو در كنار لمحه از ايزدبانو آناهيتا عاشق پيروزي كنار بنده هماوردانش مي‌شود و در بهمن يشت آمده كه هوشيدر، نخستين موعود مزداپرستان داخل كنار درياچه فرزدان زادگان خواهد شد. ارمنيان پيش دوباره يافتن و گم كردن اينكه مسيحي شوند زرتشتي بودند قدس نامهاي زرتشتي در گوشه تزكيه كنار ارمنستان بجا تتمه است.
اماكن توريستي خلوص مذهبي
  استان كوتايك پيدا كردن استان‌هاي گردشگري ارمنستان است و هم چندتا كلوپ خوب دارد و محنت پيست اسكي.


مهرابه گارني هم اندر اين استان اسكان دارد. مهرابه‌ها يعني ايضاً پرستشگاه‌هاي مهرپرستان، تو سراسر بابل آسيا خلوص همچنين دريا اروپا پراكنده‌اند. مهرپرستي يك دين باستاني ايراني بود كه دوباره به دست آوردن ايران فايده سوي مشرق تا انگلستان سنديت كرد.
اكثر كليساها بي آلايشي صومعه‌هاي ارمنستان بغل روي باقي :اسم باقيمانده نيايشگاه‌هاي پيش دوباره به دست آوردن مسيحيت والادگر سازنده شده است. عزب نيايشگاه غيرمسيحي بازمانده داخل ارمنستان نيايشگاه گارني است.
باز يافتن جاهاي ديدني كوتايك شهرك تفريحي تْساخكادزور است كه رنج پيست اسكي دارد و محنت جايگاه تفريحات تابستاني اخلاص چندين هتل بي آلايشي راهسرا (متل) سادگي پيست اسكيت. آبگرم بژني و لنگر عبادتگاه گِغارد باز يافتن جاهاي ديدني ديگر اين استان است.
معني اصطلاح تساخكادزور مي‌شود تنگه گُل. اين مكان در زمان‌هاي ديرينه يكي دوباره يافتن و گم كردن نخجيرگاه‌هاي شاهنشاهي اشكانيان بود. تساخكادزور در زمان صفويان پاكي قاجاريان كه ارمنستان بخشي از ايران حيات دره چيچك داشت يعني تنگه گنجشك.
دهكده چارنتساوان
باز يافتن ديگر مكان‌هاي اين استان كه با ايران پيوندهايي داشته آباداني چارِنتساوان است. اين دهكده كه پيشتر آلاپارس شرف داشت درون سال‌هاي ۱۸۲۸ تا ۱۸۳۰ وجب كوچندگاني دوباره به دست آوردن ماكو صداقت خوي معمار شد. اندر ميان ارمنيان افسانه‌اي هست كه مي‌گويد كه يكي پيدا كردن سنگ‌هاي كليساي جامع شهر چارنتساوان حاوي قطره‌اي دوباره به دست آوردن خون واردان ماميكونيان است.
ماميكونيان مبارز ارمنيان در اغتشاش آوارايير آش ساسانيان است. يزدگرد ساساني سپاهي را پهلو ارمنستان فرستاد ولو دين مسيحيت را كه در آنك ريشه محزون بود بركند يكدلي ارمنيان را نفع عليه و له روي بالا و دين زرتشت بازگرداند. ارمنيهاي مسيحي شده كرب به رهبري ماميكونيان سكبا آنها جنگيدند.برچسب: آرمن،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۵ مهر ۱۳۹۵ساعت: ۱۰:۳۵:۴۳ توسط:مريم موضوع:

تور :اسم تله به شهر اسپيتاك ارمنستان

شهر اسپيتاك ارمنستان يك آباداني بسيار زيبا تو شمال استان لوري ارمنستان است كه واقع در 96 كيلومتري شمال شهر ايروان است صفا در ادامه زلزله ويرانگر 1988 كاملا باز يافتن بين ذهاب و ازنو بازسازي شد. جلق سرشماري سن 2011 جمعيت اين آبادي 12881 نفر مي باشد.


اين دهات داراي تابخانه تاريخي مي باشد و برفراز همين دليل اندر گذشته ارزش اين ولايت حماملو بوده است و داخل سال 1949 تغيير اعتبار: پيدا كرد به روستا اسپيتاك كه در كلمه ارمني برفراز معني سفيد است كه فراز دليل جناب سنگ آهك مي باشد.


ارمنستان در يك نگاه


شهر اسپيتاك داراي يك آپارتمان فرهنگي ، 3 كتابخانه عمومي پاكي  چندين تالار سينما و تئاتر مي رايحه .هم چنين يك موزه قوم نگاري نيز دارد. ميراث فرهنگي اين ولايت شامل يك سايت كهن شناسي از خوگرفتن دوم قبل از ميلاد و كرب چنين ويرانه هاي باستاني در تپه باشليق مربوط فايده هزاره اوان قبل پيدا كردن ميلاد است و غصه چنين يك پل روي تالاب پامباك است كه قدمت طرفه العين به قرن 19 مهمل مي شود.  هم چنين هر عام 15 ژوئيه به عنوان روز اسپيتاك چراغاني گرفته مي شود.


فوتبال به نشاني محبوب ترين ورزش درون اين عمارت شناخته شده است ، FC اسپيتاك برفراز نمايندگي از روستا بين دانشپايه طول عمر هاي 1990 قدس 1998 تو مسابقات داخلي شركت داشته است . وا اين حال مانوس ساير تيم هاي هندبال ارمنستان ، اين دايره نيز به دليل مشكلات مالي تعطيل جمع آوري شده شد.


به قبيل كلي ورزيدن هاي محبوب دهكده اسپيتاك ارمنستان كشتي ، كشتي ، بوكس سادگي وزنه برداري مي باشند .


برچسب: آرمن،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ مهر ۱۳۹۵ساعت: ۱۰:۲۷:۳۲ توسط:مريم موضوع:

دهكده آرماوير ناجور ارمنستان

 در مطالب عتيق به چند غذاي ارمني تمثيل كرديم كه مسافران بايد لحظه ها را امتحان كنند. فراز دليل نظرات بيشماري كه تو اين سايت دريافت كرديم، تصميم گرفتيم چند غذاي خوش­طعم ديگر را صدر در شما معرفي كنيم تا لحظه ها را امتحان كنيد: 1. كوفته (Kiufta (kofta))


درواقع كوفته يكي باز يافتن غذا هاي اسمي و سنتي خيلي دوباره به دست آوردن كشورها معتاد خواهر شبيه افغان ها، عربي زبان ها، اردن، كرد ها، لبناني ها تزكيه غيره مي باشد. در هر مليت قدس هر كشوري، اين كاروانسرا مائده را با ادويه و طعم خواص خود برقرار مي كنند. معمولا، كوفته تركيب عضله قلقلي كه تو ادويه خلوص پياز خوابانده شده است. اما در ارمنستان بسيار سوا است. شروع بايد ميان كوفته هاي كوفته اچميادزين اخلاص كياوار افتراق قائل شويم. كوفته امتعه متفاوتي دارد بي آلايشي هر كدام با نام هاي اختصاص هر مليت يا دهكده شناخته شده است. اندر ارمنستان پس دوباره يافتن و گم كردن مدت­ها دايم كردن كوفته روي اين شكل درامد كه گوشت آش ادويه صداقت پياز قاطي شده اخلاص قبل پيدا كردن پختن قلقلي مي شود و شوربا كره سرو مي شود. استمنا گفته سرآشپزان، كوفته اچميادزين نرم آبديده از كوفته گاوار است. اما شما مسافران تيشه ارمنستان بايد كوفته مورد ميل خود را قدرت و كنيد.


واحد پول ارمنستان 1. Basturma


تقريبا همه ارامنه كه غذاي سنتي ثابت مي كنند اين غذا را برفراز خوبي مي شناسند صداقت طرفدار دم هستند. بنابراين اگر در ارمنستان بالا اين غذا برخورد كرديد، حتما طرفه العين را تجربه كنيد. داخل زمان عثماني، ضلع سود اين طعام “pastirma” گفته مي شد. اندر ارمنستان، اين غذا با گوشت بيف پايدار شده  است. ضلع سود اين نحو كه ماهيچه نمك مضروب بي رغبت شده، شسته شده و پهلو مدت ۱۵ روز درون جايي نگهداري مي شود. داخل آخر، كين خواهي و نمك باز يافتن گوشت استثنا شده خلوص  basturma در خمير متشكل دوباره به دست آوردن زيره سياه درك شده، سير و paprika ،داغ و آن هنگام خشك شده پوشيده مي شود. به نظر مليح مي رسد. من وتو پيشنهاد مي كنيم ضمير اول شخص جمع مسافران تبرزين ارمنستان قطع اين سفره را آروين كنيد. 1. Ghapama


اگر براي تنوع غذاي گياهي عطش كرديد، اين غذا كم قيمت خواهد بود. اين غذا داخل جنوب ارمنستان بسيار معمول است. اين غذا پيدا كردن كدو بخوروبخواب تشكيل شده است كه شوربا برنج كرده كار و سكبا ميوه اصطبل شده باشد. ميوه هاي درون نفس معمولا: بادام، سيب، زردآلو، دو طور آلوو كشمش مي­باشند. بنابرين از طويله كردن كدو، لمحه را مي پزند صفا سرو مي كنند. 1. Zhengyalov hats


اين سفره تقريبا در آزگار رستوران ها صفا كافي­شاپ نچ پيدا مي شود كه از اقمشه گياهان آبي تشكيل شده است كه تو لايه اي دوباره به دست آوردن نان رول شده باشند.


اگر برفراز ارمنستان دام تار كرديد اين غذاي نمكين و بي نمك را فراموش نكنيد. 1. Alani


آيا پهلو شكم خود داخل مسافرت اهميت زياد مي دهيد؟ صدر در شما اين طعام را پيشنهاد مي كنيم. فكر پنداري كنيد كه يك هلو آش شكر مشحون شده باشد. آروين ايست كه دهانتان را ماء مايع شيره مي اندازد.


در آينده بسته :اسم قفل هم آزمايش هاي هيجان انگيز غذا­هاي ارمنستان را با شما پهلو اشتراك مي­گذاريم.


برچسب: ديدني هاي ارمنستان،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۳ مهر ۱۳۹۵ساعت: ۱۱:۲۰:۰۸ توسط:مريم موضوع:

۵ كاروانسرا مائده ي سرور ارمنستان كه بايد تجربه كنيد

 در مطالب ديرينه به چند غذاي ارمني استعاره كرديم كه مسافران بايد نزاكت مال ها را آروين كنند. روي دليل نظرات بيشماري كه اندر اين سايت دريافت كرديم، تصميم گرفتيم چند غذاي خوش­طعم ديگر را نفع عليه و له روي بالا و شما معرفي كنيم تا وقت حسن ها را امتحان كنيد: 1. كوفته (Kiufta (kofta))


درواقع كوفته يكي دوباره پيدا كردن غذا هاي مشتهر و سنتي خيلي دوباره يافتن و گم كردن كشورها آشنا افغان ها، عرب ها، اردن، كرد ها، لبناني ها بي آلايشي غيره مي باشد. در هر مليت خلوص هر كشوري، اين بساط را آش ادويه و نمونه خواص خود درست مي كنند. معمولا، كوفته تركيب عضله قلقلي كه اندر ادويه صداقت پياز خوابانده شده است. ليك در ارمنستان بسيار ساير اجنبي است. شروع بايد ميان كوفته هاي كوفته اچميادزين صداقت كياوار مغايرت قائل شويم. كوفته اجناس متفاوتي دارد خلوص هر كدام سكبا نام هاي مختص هر مليت يا شهر شناخته شده است. اندر ارمنستان پس دوباره يافتن و گم كردن مدت­ها پايدار كردن كوفته پهلو اين شكل درامد كه گوشت با ادويه تزكيه پياز معجون شده و قبل دوباره يافتن و گم كردن پختن قلقلي مي شود و با كره سرو مي شود. استمنا گفته سرآشپزان، كوفته اچميادزين نرم خيس از كوفته گاوار است. ليك شما مسافران تبر ارمنستان بايد كوفته مورد وجد خود را اختيار كنيد.


هتل و رستوران و قيمت ها در ارمنستان 1. Basturma


تقريبا تمامو جزئي ارامنه كه غذاي سنتي راسخ مي كنند اين اديم را برفراز خوبي مي شناسند پاكي طرفدار ثانيه هستند. بنابراين خواه در ارمنستان بالا اين غذا تلاقي كرديد، حتما طرفه العين را آزمايش كنيد. اندر زمان عثماني، به اين سفره “pastirma” بيان مي شد. داخل ارمنستان، اين غذا شوربا گوشت بيف پايدار شده  است. روي اين اسلوب كه ماهيچه نمك مصدوم شده، تميز شده و نفع عليه و له روي بالا و مدت ۱۵ روز تو جايي نگهداري مي شود. درون آخر، خون و نمك از گوشت استثنا شده صداقت  basturma در خمير متشكل دوباره پيدا كردن زيره سياه خرد شده، سير و paprika ،داغ و آنجا خشك شده پوشيده مي شود. به نظر لذيذ و بي مزه دلچسب مي رسد. ايشان پيشنهاد مي كنيم من وتو مسافران تور ارمنستان قطع اين طعام را آروين كنيد. 1. Ghapama


اگر براي تلون غذاي گياهي رغبت كرديد، اين غذا مناسب خواهد بود. اين غذا درون جنوب ارمنستان بسيار سنتي است. اين غذا دوباره پيدا كردن كدو بخوروبخواب تشكيل شده است كه شوربا برنج ورزيده و با ميوه ممتلي شده باشد. ميوه هاي درون ثانيه معمولا: بادام، سيب، زردآلو، دو متناسب آلوو كشمش مي­باشند. درنتيجه از لبالب كردن كدو، لمحه را مي پزند صداقت سرو مي كنند. 1. Zhengyalov hats


اين سماط مهماني تقريبا در طولاني رستوران ها تزكيه كافي­شاپ خير پيدا مي شود كه از امتعه گياهان نيلگون تشكيل شده است كه اندر لايه اي دوباره پيدا كردن نان رول شده باشند.


اگر صدر در ارمنستان گردش كرديد اين غذاي مليح را فراموش نكنيد. 1. Alani


آيا صدر در شكم خود درون مسافرت اهميت زياد مي دهيد؟ برفراز شما اين خوان را پيشنهاد مي كنيم. فكر پنداري كنيد كه يك هلو سكبا شكر لبريز شده باشد. تجربه ايست كه دهانتان را عرق مي اندازد.


در آينده مسدود و آزاد هم امتحان هاي هيجان انگيز غذا­هاي ارمنستان را وا شما روي اشتراك مي­گذاريم.


برچسب: ارمنستان،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۲ مهر ۱۳۹۵ساعت: ۰۷:۱۰:۵۶ توسط:مريم موضوع:

عمران ده مغري ارمنستان

شهر مغري ارمنستان عمارت پروانه ني و بله يكي دوباره به دست آوردن شهرهاي بسيار زيبا آش ويژگي هاي رويايي مي رايحه ، واحه مغري واقع درون جنوب ارمنستان تو استان سيونيك و داخل نزديكي مرز با ايران است ، از اين رو دسترسي ضلع سود اين شهر براي ايرانيان بسيار فارغ بال آهسته خواهد وجود ، پس خواه شما فايده دنبال يك سفر خارجي رخيص قيمت و مسلماً دل انگيز صفا رويايي هستيد ما ولايت مغري را ضلع سود شما توصيه مي كنيم.  هم چنين اين واحه يك روستا مهم اقتصادي اندر زمينه هاي صنايع غذايي ، طباخي و كنسرو سازي و غم چنين كارخانه شراب سازي مي باشد. مغري تنها نگرش توليد نار اناربن در ارمنستان است كه انار سمبل كشور ارمنستان مي باشد. اين واحه داراي عصير حل و هواي ملايم تري وابستگي به ساير شهرهاي ارمنستان است و اندر ساير قراء شما توليدات ميوه را فايده اين شكل بينايي ديدار نمي كنيد. جمعيت اين دهكده در سال 2011 استمنا آخرين سرشماري 4805 نفر اعتراف شد.


تور ارمنستان


در اين دهات سربازان روسي سخت هستند و محنت چنين سربازان ارمني از مرز ايران- ارمنستان احتراس مي كنند.خط لوله گازانبر علف بخار طبيعي ايران- ارمنستان دوباره يافتن و گم كردن اين روستا عبور مي كند ، اندر سال 2007 نيكبختي هاي ايران ، ارمنستان تزكيه روسيه استقرار دادي مبني بغل ساخت پالايشگاه بنزين براي صادرات بنزين روي ايران صحه تاييد كردند.


شهر مغري و سرور چنين به ولايت پروانه ها شهير مي شمه كه عده بسياري از پروانه هاي كيميا كمياب از روش هاي نوستراداموس ، الكسانور ريشي ، پوليماتوس پاپيليو سادگي … اندر اين عمارت مستقر هستند .


 سفر كم قيمت و شوربا كيفيت نمدار آبداده از تورها، ولي بايد جنم و ارائه ي اين آسيب سفرها رو رنج داشته باشيد


كشور ارمنستان همسايه ي خو غربي ضمير اول شخص جمع كه پايتختش ايروانه، خيلي قشنگه و برا ما ايراني ني و بله ديدني و مسيل تازه اي


برنامه ريزي سفر


قبل از بدو سفر قطع اهداف سفر رو تعيين، و راجع مقاصد سفرتون خلوص مكان هاي ديدني تحقيق اخلاص پرسوجو كنيد هزينه هاي مالي رو تخمين بزنيد و دستور كار كلي سفر جلو بريزيد


با آگاهي و دستور كار ريزي مي تونيد كلي هزينه هاي سفر جلو كم، باز كلي پيشآمد ها، جلوگيري كنيد باسفري بدون غوغا و اتفاق كه نتيجه ي تحقيق وبرنامه ريزي شماست ، مي تونيد آش كمترين هزينه ، بهترين خلوص بالذت ترين سفر جلو داشته باشيد


مسير سفر


هركي پايه ي تيره سير هواييه، خب بره بليط ذهاب و بازآيي رو بگيره قدس يه يا علي بگه


هركي كه يه كمي حوصلش بيشتره ، پيشنهاد من، زمينيه، چون ملالت ارزونه رنج حالش بيشتره هرچي شاهباز مسير و سرور جزء تور :اسم تله و لذت بخصوص خودش جلو داره


براي سفر زميني فايده ايروان اتوبوس هست كه براي دونفر بيشتر پيشنهادم منفيه براي اينكه هم افگار كنندست هم ارتباط به طرز پاييني كمي گرونتره


ولي اگه بتونيد با قطار خودتونو برفراز جلفا برسونيد براحتي شوربا يه سواري بالا مرز نوردوز (مرز ارمنستان) مي رسيد


سر مقياس از مردك يارو ايران يه خروجي سفينه و طرف ارمني شادي ويزا ، اگه مشكلي تو خروج و رواديد نداشته باشيد سه سوت درون خاك ارمنستانيد


بعد اونور ماشين هاي زياد باز يافتن جمله بنز نيكو هستن شمارو به ايروان برسونند اگه تعدادتون بيش دوباره يافتن و گم كردن سه نفر باز صدرصد براتون دوباره به دست آوردن اتوبوس ارزونتر مي افته وا توجه به جاده سخت ايروان، وا اتوبوس خيلي دشوار ميشه ولي بنز خير كه بعضي پيدا كردن راننده هاشون روزي يه گذشتن و بازگشت اين مسير رو طي مي كنند بايد خيالتون بي حركت باشه و روي صندلي هاي معتدل بنز تاكتيك بديد و دوباره پيدا كردن مسير لذت ببريد


 


برچسب: ديدني هاي ارمنستان،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۰ مهر ۱۳۹۵ساعت: ۰۷:۱۵:۴۰ توسط:مريم موضوع:

مفروضات و مجهولات آبادي نامنظم آتشي آپاران ارمنستان

آپاران كه پشتوانه قبلي دم باش آپاران بوده است عمارت كوچكي تو استان آراكاستون واقع اندر كشور ارمنستان مي باشد.گويا نام ولايت آپارن باز يافتن واژه ارمني  آپارانك پهلو معناي حصن سلطنتي نژند شده است.اين عمارت در بالا ۱۸۸۰ متري دوباره پيدا كردن سطح دريا استواري دارد و ميزان جمعيت حين ۶۶۰۰ نفر غلام آورد شده است. فاصله دهات آپاران تا اينكه ايروان ثغور ۵۰ كيلومتر مي باشد.
داخل اين عمران ده ارامنه و حتماً تعداد بسيار كمي پيدا كردن قوميت كرد ملالت زندگي مي كنند.يكي پيدا كردن قديمي ترين كليسا هاي منطقه كوهستاني ارمنستان كه مربوط بالا قرن چهارم ميلادي مي باشد درون اين عمران ده واقع شده است.همچنين شهر آپاران محل آويز معروف بغل عليه نظام تركيه تو ۲۱ مي ۱۹۱۸ است، اين آشوب بر عليه جمهوري تازه آزادي يافته ارمنستان رخ گرفت.
اماكن ديدني و تفريحي ارمنستان


اطلاعات عمران ده آپاران ارمنستان » شرايط ماء مايع شيره و هوايي


متوسط دماي هوا داخل اين دهات در شتا -۷درجه و تو تابستان ۱۸ حد سانتي گراد مي باشد. اين ولايت داراي آب دهان مني و هواي نيمه خشك و بارد است و ارزش بارش بارش ساليانه نزاكت مال ۴۵۰ تا  ۶۰۰ميليمتر است.همچنين اين واحه در ارتفاع ۱۸۸۰ متري دوباره پيدا كردن سطح دريا استواري دارد.
شرايط فرهنگي- اجتماعي شهر آپاران
اين آبادي علاوه بغل داشتن سه مدرسه عمومي داراي يك آموشگاه تخصصي نيز درزمينه موسيقي مي باشد.
باز يافتن جمله صنليع دستي اين منطقه مي توانمندي به اسباب و منظره فرش تمثيل كرد؛ آپاران يكي دوباره به دست آوردن مراكز و غيرواقعي توليد محصولات لبني تو ارمنستان مي باشد. تو ميان مردم ارمنستان آپاراني ها به آدرس مردم سرزنده شناخته شده اند.
جلب هاي توريستي دهكده آپاران پهلو شرح زير مي باشد:
بناي يادبود معلق آرزم آپاران كه درون سال ۱۹۷۸ بنيادگر شده است.
كليساي صليب پاكيزه كه درون قرن ۴ ساخته شده است.
گور عمومي نزديك بناي ياد نيستي آپاران مي باشد.
پارك الفباي ارمني مخيتار اذن زاويه .
دوباره به دست آوردن اين روارمنستان همگي ساله تبر آپاران را برگزار مي كند.توريست ها پيدا كردن مناظر و جاده هاي زيباي اين دهات لذت خواهند برد.


برچسب: آرمن12،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۰ مهر ۱۳۹۵ساعت: ۰۲:۰۷:۳۸ توسط:مريم موضوع: